ORGANIZATOR: 
 
Zveza Radioamaterjev Slovenije 
Bezjakova 151 
SI-2341 Limbuš 

telefon: +386 (0)70 59 59 59

e-mail: zrs-hq@hamradio.si   
 
IZVAJALEC TEKMOVANJA: 
 
ZRS UKV manager

OBDELAVA REZULTATOV: 
VHFManager.net by S52AA
 
UKV TEKMOVALNO RAZSODIŠČE: 
 
Robert Vilhar, S53WW 
Branko Zemljak, S57C 
UKV manager